НОВОСТИ

«Ұлттық құндылық-Ұлы даланың 7 қыры»

4 қыркүйек күні «Мейірбике ісі» мамандығы білім алушылары «Ұлттық құндылық-Ұлы даланың 7 қыры» тақырыбы аясында Әл  Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінің полеолит музейіне барды.
4 сентября студенты специальности «Сестринское дело», посетили Музей Полеолит КазНУ им.Аль-Фараби в рамках темы «Национальная ценность -7 путей великой степи»