НОВОСТИ

“Профилактика религиозного экстремизма и терроризма”

10.09.21 года в 11.00 часов Управлением общественного развития “Центр мониторинга и анализа” г. Алматы  руководителя молодежного комитета общественного объединения “Народная партия Казахстана”, религиоведа, магистра гуманитарных наук-Алип Турсынгали Торегалиевича с участием обучающихся колледжа прошла  онлайн лекция в формате ZOOM на тему: “Профилактика религиозного экстремизма и терроризма”. Лекция содержательная, наглядно продемонстрирован материал,  раскрыта суть темы экстремизма и терроризма. Обучающиеся задавали вопросы и внимательно выслушали лектора.

10.09.21 жылы,  сағат 11.00-де,  Алматы қаласы “Мониторинг және талдау орталығы” Қоғамдық даму басқармасы ұйымдастыруымен “Қазақстан халық партиясы” қоғамдық бірлестігі жастар комитетінің жетекшісі, дінтанушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі – Әліп Тұрсынғали Төреғалиұлы  колледж білімалушылары қатысуымен “Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу” атты тақырыпта онлайн ZOOM форматта лекция өтті. Лекция өте жоғары деңгейде болды. Білімалушылар сұрақтар қойды,  тартымды жауап берілді.