НОВОСТИ

«Профилактика религиозного экстремизма и терроризма»

10.09.21 года в 11.00 часов Управлением общественного развития «Центр мониторинга и анализа» г. Алматы  руководителя молодежного комитета общественного объединения «Народная партия Казахстана», религиоведа, магистра гуманитарных наук-Алип Турсынгали Торегалиевича с участием обучающихся колледжа прошла  онлайн лекция в формате ZOOM на тему: «Профилактика религиозного экстремизма и терроризма». Лекция содержательная, наглядно продемонстрирован материал,  раскрыта суть темы экстремизма и терроризма. Обучающиеся задавали вопросы и внимательно выслушали лектора.

10.09.21 жылы,  сағат 11.00-де,  Алматы қаласы «Мониторинг және талдау орталығы» Қоғамдық даму басқармасы ұйымдастыруымен «Қазақстан халық партиясы» қоғамдық бірлестігі жастар комитетінің жетекшісі, дінтанушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі — Әліп Тұрсынғали Төреғалиұлы  колледж білімалушылары қатысуымен «Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу» атты тақырыпта онлайн ZOOM форматта лекция өтті. Лекция өте жоғары деңгейде болды. Білімалушылар сұрақтар қойды,  тартымды жауап берілді.